Numara : 98
Tarih : 30.6.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/98

KONU: Nihai Ana İşletmesi veya Vekil İşletmesi A.B.D'de Bulunan Çok Uluslu Grupların Türkiye’deki İşletmeleri için 2019 Yılı Ülke Bazlı Rapor Teslimi için Ek Süre Alma İmkanı.

28 Haziran 2021'de Mali İdare tarafından BTRANS sistemi üzerinden yayımlanan duyuruya göre; nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi A.B.D.'de bulunan ve 2019 yılı ile 1 Ocak 2019’dan sonra başlayan ilk özel hesap dönemleri için ilk defa Ülke Bazlı Raporlarını BTRANS üzerinden henüz göndermemiş bulunan Çok Uluslu İşletme Gruplarının Türkiye’de mukim işletmeleri (şubeler dahil), Türkiye ile A.B.D. arasında "Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin İki Taraflı Yetkili Makam Anlaşması" ile ilgili müzakerelerin devam ediyor olması nedeniyle, 28 Haziran 2021'den itibaren 15 gün içinde, Gelir İdaresi Başkanlığı - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Transfer Fiyatlandırması ve Değerlendirilmesi Müdürlüğü’ne dilekçe vermek kaydıyla yazılı olarak ek süre talep edebileceklerdir. Başvuru dilekçesinde, belirli bir süre belirtmeksizin sadece ek süre talep edilmesi yeterli olacaktır. Ek süre talep eden yükümlü şirketlere Mali İdare tarafından yazı ile bilgi verilecektir.

Buna göre, örneğin 2019 yılına ilişkin Ülke Bazlı Raporlarını henüz gönderememiş olan ve nihai ana işletmeleri A.B.D.’de mukim Türkiye’deki işletmeler  veya özel hesap dönemi  30 Haziran’da biten ve nihai ana işletmesi gene A.B.D.’de bulunup da 1 Temmuz 2019’da başlayıp 30 Haziran 2020’de biten özel hesap dönemine ilişkin olarak ilk Ülke Bazlı Raporunu 30 Haziran 2021’e kadar BTRANS üzerinden teslim edememiş olan Türkiye’deki yükümlü şirketler, 28 Haziran 2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde dilekçe ile  Gelir İdaresi Başkanlığı - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Transfer Fiyatlandırması ve Değerlendirilmesi Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yaparak ek süre talebinde bulunabileceklerdir.

Söz konusu Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

NO: 2021/98