Numara : 124
Tarih : 24.11.2022

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/124

KONU: Yemek Yardımı İstisnasına İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla işverenlerce yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılacak ödemelerdeki yemek istisna tutarına ilişkin 23/11/2022 tarihli ve 2022/20 Sayılı Genelge yayınlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 9/11/2022 tarihli R.G’de yayımlanan 7420 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde yapılan değişiklikle; işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara, çalışılan günlere ait yapılan bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan ödemeler 1/12/2022 tarihinden geçerli olmak üzere gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

Bu düzenlemeyi takiben, 11/11/2022 tarihli R.G’de yayınlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile nakit yemek yardımlarında günlük asgari ücretin %6’sı kadarı (Günlük asgari ücret tutarı 215,70 TL’dir, %6’sı 12,94 TL olmaktadır.) prime esas kazanç matrahından istisna edilebileceğine hüküm, 1/12/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

7) İşverenlerce;

a) İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, yemek bedeli adı altında sigortalılara ve sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı,

Prime esas kazancına dahil edilmez.”

Bu defa, 2022/20 Sayılı Genelge ile Kurum Yönetim Kurulunca alınan 17.11.2022 tarihli ve 2022/323 sayılı Kararla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük brüt asgari ücretin yüzde 23,65’inin prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar verildiği duyurulmuştur. 

Buna göre, 1.12.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arasında 4/(a) kapsamında sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarı;

 215,70 TL (günlük asgari ücret) x % 23,65 (Kurum tarafından belirlenen oran) = 51,01 TL (Günlük) olarak uygulanacaktır.

Ayrıca, söz konusu istisna tutarı, 01.01.2023 tarihinden itibaren, yeni asgari ücret dikkate alınarak güncellenecektir.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2022/20 Sayılı SGK Genelgesi

 

Saygılarımızla. 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.