Numara : 119
Tarih : 18.12.2023

VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2023/119

KONU: Ar-Ge İndirimi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kazanç İstisnasından Faydalananların Fon Ayırma ve Yatırım Yapma Yükümlülüklerinde Değişiklik

16.12.2023 tarihli ve 32401 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7953 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile Ar-Ge İndirimi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kazanç istisnasından faydalananların fon ayırma ve yatırım yapma yükümlülüklerine ilişkin oran ve tutarlarda değişiklik yapıldı.

Bilindiği üzere,  3.2.2021 R.G. tarihli 7263 Sayılı Kanun ile 4791 Sayılı Kanun’a eklenen Ek 3 üncü madde ve 5746 Sayılı Kanun’un 3/14 maddesinde yapılan değişiklikle, Ar-Ge İndirimi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kazanç istisnası kapsamında;

  • Yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan mükelleflerin,
  • Bu tutarın yüzde ikisini pasifte geçici bir hesaba aktaracağına,
  • Bu kapsamda aktarılması gereken tutar yükümlülüğünün, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlı olduğuna,
  • Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye'de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulmasının şart olduğuna,
  • Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, bu Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarın yüzde yirmisinin, ilgili yılda yararlanılan Ar-Ge indirimi ve Teknopark istisnasına konu edilemeyeceğine 

hükmedilmiştir.

7953 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile yukarıda yer alan oran ve tutarlar değiştirilmiştir. 

Buna göre, Ar-Ge İndirimi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kazanç istisnası kapsamında;

  • Yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 2.000.000 Türk lirasına,
  • Bu tutarın pasifte geçici bir hesaba aktarmaları gereken oranı yüzde üçe,
  • Bu kapsamda aktarılması gereken tutar yükümlülüğü sınırı, yıllık bazda 100.000.000 Türk lirasına

çıkarılmıştır.

Kararın yürürlük tarihi 1.1.2024 olarak belirlendiğinden, yeni oran ve tutarların 2023 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanılacak Ar-Ge İndirimi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kazanç istisnasına uygulanacağı değerlendirilmektedir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin On Dördüncü Fıkrası ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Ek 3 üncü Maddesinde Yer Alan Tutar ve Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7953)

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.