Numara : 123
Tarih : 28.12.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/123

KONU   01.01.2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ve Asgari Ücret Tutarı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret tutarı; brüt  20.002,50 TL, net 17.002,12 TL olarak belirlenmiştir.

Bu sirkülerimizde, 1.1.2024 – 31.12.2024 tarih aralığında uygulanacak sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücret ile asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyetine aşağıdaki şekilde yer verilmiştir.

A- Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır.

Buna göre, 2024 yılında SGK aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

Uygulanacak Dönemi

SGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı)

SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)

01.01.2024 – 31.12.2024

20.002,50 TL

150.018,90 TL

Günlük kazancın alt sınır

666,75

5.000,63

 B- 2024 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları

01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında çalışanın bir günlük brüt asgari ücreti 666,75 TL olarak tespit edilmiştir.

ASGARİ ÜCRET

20.002,50

SGK PRİMİ% 14

2.800,35

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1

200,03

Aylık Gelir Vergisi

0

Damga Vergisi

0

KESİNTİLER TOPLAMI

3.000,38

NET ASGARİ ÜCRET

17.002,12

 İşverene Maliyeti:

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

 

ASGARİ ÜCRET

20.002,50

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*)

3.100,39

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2

400,05

İŞVERENE TOPLAM MALİYET (*)

23.502,94

(*)Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır. 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir."

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.