Numara : 80
Tarih : 7.7.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/80

KONU: BSMV ve Şans Oyunları Vergisi Oranları Artırıldı

07 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Kanun kapsamındaki banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranlarının tespitine ilişkin 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararının 1. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan ve tüketici kredilerinde uygulanan %10 oranındaki vergi %15’e çıkarılmıştır. Bu düzenleme, 7 Temmuz 2023 tarihinden itibaren kullanılacak tüketici kredilerine uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Aynı tarihli R.G’de yayımlanan 7347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  5602 sayılı Kanun kapsamında alınan şans oyunları vergisi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis oyunlarında %5’ten %10’a, at yarışlarında %7’den %14’e, diğer şans oyunlarında %10’dan %20’ye çıkarılmıştır. Bu düzenleme 7 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararlara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7345)

5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrasındaki Oranların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7347)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.