Numara : 82
Tarih : 7.7.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/82

KONU: Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi (23.489,83 TL)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 07.07.2023 tarihli ve 27998389-010-06-02-2298391 sayılı Genelge ile 01/07/2023 – 31/12/2023 döneminde geçerli olan memur maaş katsayıları yeniden belirlenmiştir.

Dönem

01/07/2023 – 31/12/2023

Aylık Katsayısı

0,509796

Taban Aylık Katsayısı

7,979285

Yan Ödeme Katsayısı

0,161673


Buna göre
01/07/2023 – 31/12/2023 döneminde uygulanacakKıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı  aşağıdaki şekilde olacaktır.

1) 2023 Yılının İkinci Döneminde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi

Tutarı (TL)

01/07/2023 – 31/12/2023

23.489,83 TL

 

(Kıdem tazminatı hesaplama sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.)

Hesaplanışı:

1.1) Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

Aylık Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Ek Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

X

Aylık Katsayısı

Taban Aylık Göstergesi

X

Taban Aylık Katsayısı

(Aylık Gösterge + Ek Gösterge)

X

Aylık Katsayısı X (% 215)

 

Bu çerçevede kıdem tazminatı tavanı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

1.500

X

0,509796

=

764,69

8.000

X

0,509796

=

4.078,37

500

X

0,509796

=

254,90

1.000

X

7,979285

=

7.979,29

(1.500+8.000)

X

0,509796 X (% 215)

=

10.412,58

Toplam

                                                                             23.489,83

 

2) 2023 Yılının ikinci Döneminde Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01.07.2023 – 31.12.2023

254,898

127,449

Hesaplama şekli

(500 x 0,333603)

(250x 0,333603)

 

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

27998389-010-06-02-2298391 sayılı Genelge

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.