Numara : 83
Tarih : 13.7.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/83

KONU: Yeniden Belirlenen Harç Tutarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

13 Temmuz 2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmi Gazete’de 93 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Bilindiği üzere, 7/7/2023 tarihli R.G’de yayımlanan 7344 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan tüm maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmış, tapu harçlarında olduğu gibi nispi olarak hesaplanan harçlarda ise bir değişiklik yapılmamıştı.

Ayrıca anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 6.091,30 TL’den 20.000 TL’ye artırılmıştı.

Bu Tebliğ ile nispi harçlar ve yeniden belirlenen maktu harç tutarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ve ekine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

93 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.