Numara : 85
Tarih : 17.7.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/85

KONU: Petrol Ürünlerine Uygulanan Maktu ÖTV Tutarları Artırıldı

16/7/2023 tarihli ve 32250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7390 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi maktu tutarları artırılmıştır.

16/7/2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni maktu vergi tutarları ile önceki tutarlar aşağıdaki listelerde gösterilmektedir.

(A) CETVELİ                                                            

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Yeni Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2710.12.11.00.00

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

0

0

Kilogram

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.12.31.00.00

Uçak benzini

0

0

Litre

2710.12.41.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2,1500

6,4049

Litre

Oktanı (RON) 95'den az olanlar

2710.12.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2,5265

7,5265

Litre

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan

2710.12.45.00.13

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2,5265

7,5265

Litre

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan (E 10)

2710.12.45.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

2,5265

7,5265

Litre

Diğerleri

2710.12.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2,6485

7,8899

Litre

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2710.12.49.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2,6485

7,8899

Litre

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan (E 10)

2710.12.49.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2,6485

7,8899

Litre

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Diğerleri

2710.12.51.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2,1800

6,4943

Litre

Oktanı (RON) 98'den az olanlar

2710.12.59.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2,1800

6,4943

Litre

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

2710.12.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

0

Litre

2710.19.21.00.00

(Kerosen)

0

0

Litre

Jet yakıtı

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller)

2,0559

7,0559

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Motorin

2710.19.43.00.17

(Gaz oiller)

1,7945

6,1588

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Damıtık denizcilik yakıtı

2710.19.43.00.29

(Gaz oiller)

1,7945

6,1588

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Diğerleri

2710.19.46.00.18

(Gaz oiller)

1,7945

6,1588

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler)

Damıtık denizcilik yakıtı

2710.19.46.00.29

(Gaz oiller)

1,7945

6,1588

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler)

Diğerleri

 

(Gaz oiller)

1,7945

6,1588

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler)

2710.19.47.00.18

Damıtık denizcilik yakıtı

2710.19.47.00.19

(Gaz oiller)

1,7945

6,1588

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler)

Diğerleri

2710.19.48.00.11

(Gaz oiller)

1,7245

5,9185

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler)

Damıtık denizcilik yakıtı

2710.19.48.00.18

(Gaz oiller)

1,7245

5,9185

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler)

Diğerleri

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller)

2,0559

7,0559

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Motorin

2710.20.11.00.19

(Gaz oiller)

1,7945

6,1588

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Diğerleri

2710.20.15.00.00

(Gaz oiller)

1,7945

6,1588

Litre

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler

2710.20.17.00.00

(Gaz oiller)

1,7945

6,1588

Litre

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler

2710.20.19.00.00

(Gaz oiller)

1,7245

5,9185

Litre

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar

1,7245

5,9185

Litre

(2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç)

2710.19.62.00.10

(Fuel oiller)

0,4760

1,6336

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler)

Kalorifer Yakıtı

2710.19.62.00.11

(Fuel oiller)

0,4760

1,6336

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler)

Fuel oil

2710.19.62.00.31

(Fuel oiller)

0,4760

1,6336

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler)

Artık denizcilik yakıtı

2710.19.62.00.39

(Fuel oiller)

0,4760

1,6336

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler)

Diğerleri

2710.19.64.00.10

(Fuel oiller)

0,2370

0.8134

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler)

Kalorifer Yakıtı

2710.19.64.00.11

(Fuel oiller)

0,2370

0.8134

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler)

Fuel oil

2710.19.64.00.31

(Fuel oiller)

0,2370

0.8134

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler)

Artık denizcilik yakıtı

2710.19.64.00.39

(Fuel oiller)

0,2370

0.8134

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler)

Diğerleri

2710.19.68.00.11

(Fuel oiller)

0,2240

0,7688

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler)

Yüksek kükürtlü fuel oil

2710.19.68.00.31

(Fuel oilier)

0,2240

0,7688

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler)

Artık denizcilik yakıtı

2710.19.68.00.39

(Fuel oiller)

0,2240

0,7688

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler)

Diğerleri

2710.20.31.00.00

(Fuel oiller)

0,4760

1,6336

Kilogram

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler

2710.20.35.00.00

(Fuel oiller)

0,2370

0,8134

Kilogram

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler

2710.20.39.00.00

(Fuel oiller)

0,2240

0,7688

Kilogram

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler

27.11.

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

0

0

Kilogram

(2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11;

2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

2711.11.00.00.00

(Sıvılaştırılmış)

 

 

 

Doğal gaz

 

 

 

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar

0,8599

2,7944

Standart Metreküp

Diğerleri

0,0230

0,0747

Standart Metreküp

2711.12

(Sıvılaştırılmış)

1,7780

5,7780

Kilogram

Propan

2711.13

(Sıvılaştırılmış)

1,7780

5,7780

Kilogram

Bütan

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

 

 

 

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)

1,7780

5,7780

Kilogram

Diğerleri

1,7780

5,7780

Kilogram

2711.21.00.00.00

(Gaz halinde olanlar)

 

 

 

Doğal gaz

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar

0,8599

2,7944

Standart Metreküp

Diğerleri

0,0230

0,0747

Standart Metreküp

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde olanlar)

1,778

5,7780

Kilogram

Propan

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde olanlar)

1,778

5,7780

Kilogram

Bütan

27.13

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

0

0

Kilogram

(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)

2713.11.00.00.00

(Petrol koku)

0

0

Kilogram

Kalsine edilmemiş

2713.12.00.00.00

(Petrol koku)

0

0

Kilogram

Kalsine edilmiş

2713.20.00.00.19

(Petrol bitümeni)

0

0

Kilogram

Diğerleri

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

0

0

Kilogram

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

2715.00.00.00.00

Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar

0

0

Kilogram

38.26

Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70'den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler)

1,1209

3,8470

Litre

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Yeni Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2707.10.00.00.00

Benzol (Benzen)

2,4985

7,4431

Kilogram

2707.20.00.00.00

Toluol (Toluen)

2,4985

7,4431

Kilogram

2707.30.00.00.00

Ksilol (Ksilen)

2,4985

7,4431

Kilogram

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

2,4985

7,4431

Kilogram

2707.50.00.00.19

Diğerleri

2,4985

7,4431

Kilogram

2707.99.19.00.00

Diğerleri

2,4985

7,4431

Kilogram

2707.99.20.00.00

Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen

2,4985

7,4431

Kilogram

2709.00.10.00.00

Tabii gazın kondanseleri

2,4985

7,4431

Kilogram

2710.12.21.00.00

White spirit

2,4985

7,4431

Kilogram

2710.12.25.00.00

Diğerleri

2,4985

7,4431

Kilogram

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler)

2,4985

7,4431

Kilogram

2710.12.90.00.19

Diğerleri

2,4985

7,4431

Kilogram

2710.19.29.00.00

Diğerleri

2,4985

7,4431

Kilogram

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar

2,4985

7,4431

Kilogram

[Yalnız;

-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P.

numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,

 

-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91,

1,5007

5,1504

Kilogram

2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]

2901.10.00.90.11

Hekzan

2,4985

7,4431

Kilogram

2901.10.00.90.12

Heptan

2,4985

7,4431

Kilogram

2901.10.00.90.13

Pentan

2,4985

7,4431

Kilogram

2901.10.00.90.19

Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar

2,4985

7,4431

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

2,4985

7,4431

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

2,4985

7,4431

Kilogram

2902.60.00.00.00

Etilbenzen

2,4985

7,4431

Kilogram

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,4985

7,4431

Kilogram

38.11

Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,4985

7,4431

Kilogram

3814.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

0,939

2,7973

Kilogram

3824.99.96.90.68

Diğerleri

0,939

2,7973

Kilogram

2710.19.71.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

Kilogram

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.75.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

Kilogram

2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.81.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

Kilogram

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

2710.19.83.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

Kilogram

Hidrolik yağları

2710.19.85.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

Kilogram

Beyaz yağlar, sıvı parafin

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

 

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

Kilogram

2710.19.91.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

Kilogram

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

2710.19.93.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

Kilogram

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

2710.19.99.00.25

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

Kilogram

Diğer madeni yağlar

2710.19.99.00.11

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

Kilogram

Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock

2710.19.99.00.98

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

Kilogram

Diğerleri

2712.20

Ağırlık itibariyle %0,75'den az yağ içeren parafin

1,5007

5,1504

Kilogram

3801.20.10.00.00

Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı- kolloidal grafit

1,5007

5,1504

Kilogram

3819.00.00.00.00

Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar

1,5007

5,1504

Kilogram

2710.19.25.00.11

Gazyağı

1,1367

3,9012

Litre

2710.19.25.00.19

Diğerleri

1,1367

3,9012

Litre

3403.11.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)

1,5007

5,1504

Kilogram

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.19.10.00.00

(Yağlama müstahzarları)

1,5007

5,1504

Kilogram

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

3403.19.20.00.00

(Yağlama müstahzarları)

1,5007

5,1504

Kilogram

Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60'a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar

3403.19.80.00.00

(Yağlama müstahzarları)

1,5007

5,1504

Kilogram

Diğerleri

3403.91.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)

1,5007

5,1504

Kilogram

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.99.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)

1,5007

5,1504

Kilogram

Diğerleri

 

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7390)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.