Numara : 91
Tarih : 21.8.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/91

KONU: Tecil ve Taksitlendirme Yetkisine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 17/08/2023 tarihli ve 2013/5 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi ile tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların taleplerinin değerlendirilmesinde tutar itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı birimlerine tanınan yetkiler yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında Vergi Dairesi Başkanları, Defterdarlar ve Vergi Dairesi Müdürlerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi;

a) Büyük Mükellefler, Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları için,

5.000.000 TL

b) Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları için, 

3.000.000 TL

c) Defterdarlıklar için,

2.000.000 TL

ç) Bağımsız vergi daireleri için,

600.000 TL

d) Bağlı vergi daireleri için,

150.000 TL

olarak belirlenmiştir.

Ayrıca İç Genelgeye göre;

  • Bağımsız vergi daireleri için belirlenen tecil yetkisi tutarı; (a) bendinde belirtilen vergi dairesi başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 1.500.000 TL, (b) bendinde belirtilen vergi dairesi başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 1.200.000 TL olarak uygulanacaktır.
  • Vergi Dairesi Başkanları, Defterdarlar ve Vergi Dairesi Müdürleri sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamındaki tecil yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilecektir.
  • Belirlenen tutarları aşan tecil talepleri ilgisine göre konuyla ilgili iç genelgelerde yer alan hususlar da dikkate alınarak Gelir İdaresi Başkanlığına intikal ettirilecektir.
  • Bu iç genelge tarihi itibarıyla sonuçlandırılmamış tecil talepleri, bu iç genelgede belirlenen limitler çerçevesinde yetkili kılınan makamlarca değerlendirilecektir.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Tahsilat İç Genelgesi Seri No: 2023/5

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.