Numara : 63
Tarih : 3.7.2024

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2024/63

KONU: Petrol Ürünlerine Uygulanan Maktu ÖTV Tutarları Artırıldı

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 12 maddesinin (5) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını bugün itibariyle % 19,49 olarak hesaplamıştır.

Buna göre, ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listedeki mallarda yeniden belirlenmiş sayılan maktu ÖTV tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

(I) SAYILI LİSTE

     
 

(A) CETVELİ

     

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Eski Vergi Tutarı (TL)

Yeni Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2710.12.11.00.00

(Hafif yağlar ve müstahzarları) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

0

0

Kilogram

2710.12.31.00.00

Uçak benzini

0

0

Litre

2710.12.41.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) Oktanı (RON) 95'den az olanlar

8,0451

9,6130

Litre

2710.12.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan

9,4540

11,2965

Litre

2710.12.45.00.13

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)

9,4540

11,2965

Litre

2710.12.45.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Diğerleri

9,4540

11,2965

Litre

2710.12.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan

9,9105

11,8420

Litre

2710.12.49.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

9,9105

11,8420

Litre

2710.12.49.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Diğerleri

9,9105

11,8420

Litre

2710.12.51.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98'den az olanlar

8,1574

9,7472

Litre

2710.12.59.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

8,1574

9,7472

Litre

2710.12.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

0

Litre

2710.19.21.00.00

(Kerosen) Jet yakıtı

0

0

Litre

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Motorin

8,8629

10,5902

Litre

2710.19.43.00.17

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı

7,7360

9,2437

Litre

2710.19.43.00.29

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Diğerleri

7,7360

9,2437

Litre

2710.19.46.00.18

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı

7,7360

9,2437

Litre

2710.19.46.00.29

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler) Diğerleri

7,7360

9,2437

Litre

2710.19.47.00.18

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı

7,7360

9,2437

Litre

2710.19.47.00.19

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler) Diğerleri

7,7360

9,2437

Litre

2710.19.48.00.11

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler) Damıtık denizcilik yakıtı

7,4342

8,8831

Litre

2710.19.48.00.18

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler) Diğerleri

7,4342

8,8831

Litre

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Motorin

8,8629

10,5902

Litre

2710.20.11.00.19

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Diğerleri

7,7360

9,2437

Litre

2710.20.15.00.00

(Gaz oilier) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler

7,7360

9,2437

Litre

2710.20.17.00.00

(Gaz oilier) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler

7,7360

9,2437

Litre

2710.20.19.00.00

(Gaz oilier) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler

7,4342

8,8831

Litre

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar (2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç)

7,4342

8,8831

Litre

2710.19.62.00.10

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) Kalorifer Yakıtı

2,0519

2,4518

Kilogram

2710.19.62.00.11

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) Fuel oil

2,0519

2,4518

Kilogram

2710.19.62.00.31

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) Artık denizcilik yakıtı

2,0519

2,4518

Kilogram

2710.19.62.00.39

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) Diğerleri

2,0519

2,4518

Kilogram

2710.19.64.00.10

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler) Kalorifer Yakıtı

1,0217

1,2208

Kilogram

2710.19.64.00.11

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler) Fuel oil

1,0217

1,2208

Kilogram

2710.19.64.00.31

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler) Artık denizcilik yakıtı

1,0217

1,2208

Kilogram

2710.19.64.00.39

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler) Diğerleri

1,0217

1,2208

Kilogram

2710.19.68.00.11

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler) Yüksek kükürtlü fuel oil

0,9656

1,1537

Kilogram

2710.19.68.00.31

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler) Artık denizcilik yakıtı

0,9656

1,1537

Kilogram

2710.19.68.00.39

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler) Diğerleri

0,9656

1,1537

Kilogram

2710.20.31.00.00

(Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler

2,0519

2,4518

Kilogram

2710.20.35.00.00

(Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler

1,0217

1,2208

Kilogram

2710.20.39.00.00

(Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler

0,9656

1,1537

Kilogram

27.11

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

0

0

Kilogram

2711.11.00.00.00

(Sıvılaştırılmış) Doğal gaz Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar
Diğerleri

3,5100
0,0938

4,1940
0,1120

Standart Metreküp Standart Metreküp

2711.12

(Sıvılaştırılmış) Propan

7,2577

8,6722

Kilogram

2711.13

(Sıvılaştırılmış) Bütan

7,2577

8,6722

Kilogram

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz) Diğerleri

7,2577
7,2577

8,6722
8,6722

Kilogram Kilogram

2711.21.00.00.00

(Gaz halinde olanlar) Doğal gaz Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar Diğerleri

3,5100
0,0938

4,1940
0,1120

Standart Metreküp Standart Metreküp

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde olanlar) Propan

7,2577

8,6722

Kilogram

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde olanlar) Bütan

7,2577

8,6722

Kilogram

27.13

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları ( 2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)

0

0

Kilogram

2713.11.00.00.00

(Petrol koku) Kalsine edilmemiş

0

0

Kilogram

2713.12.00.00.00

(Petrol koku) Kalsine edilmiş

0

0

Kilogram

2713.20.00.00.19

(Petrol bitümeni) Diğerleri

0

0

Kilogram

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

0

0

Kilogram

2715.00.00.00.00

Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar

0

0

Kilogram

38.26

Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70'den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler)

4,8322

5,7739

Litre

         
         
 

(B) CETVELİ

     

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

 

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2707.10.00.00.00

Benzol (Benzen)

9,3492

11,1713

Kilogram

2707.20.00.00.00

Toluol (Toluen)

9,3492

11,1713

Kilogram

2707.30.00.00.00

Ksilol (Ksilen)

9,3492

11,1713

Kilogram

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

9,3492

11,1713

Kilogram

2707.50.00.00.19

Diğerleri

9,3492

11,1713

Kilogram

2707.99.19.00.00

Diğerleri

9,3492

11,1713

Kilogram

2707.99.20.00.00

Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen

9,3492

11,1713

Kilogram

2709.00.10.00.00

Tabii gazın kondanseleri

9,3492

11,1713

Kilogram

2710.12.21.00.00

White spirit

9,3492

11,1713

Kilogram

2710.12.25.00.00

Diğerleri

9,3492

11,1713

Kilogram

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler)

9,3492

11,1713

Kilogram

2710.12.90.00.19

Diğerleri

9,3492

11,1713

Kilogram

2710.19.29.00.00

Diğerleri

9,3492

11,1713

Kilogram

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar [Yalnız; -2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,

9,3492

11,1713

 

 
-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]

6,4694

7,7302

Kilogram Kilogram

2901.10.00.90.11

Hekzan

9,3492

11,1713

Kilogram

2901.10.00.90.12

Heptan

9,3492

11,1713

Kilogram

2901.10.00.90.13

Pentan

9,3492

11,1713

Kilogram

2901.10.00.90.19

Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar

9,3492

11,1713

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

9,3492

11,1713

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

9,3492

11,1713

Kilogram

2902.60.00.00.00

Etilbenzen

9,3492

11,1713

Kilogram

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

9,3492

11,1713

Kilogram

38.11

Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dâhil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

9,3492

11,1713

Kilogram

3814.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3,5136

4,1984

Kilogram

3824.99.96.90.68

Diğerleri

3,5136

4,1984

Kilogram

         

2710.19.71.00.00

(Y ağlama yağları; diğer yağlar) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

6,4694

7,7302

Kilogram

2710.19.75.00.00

(Y ağlama yağları; diğer yağlar) 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

6,4694

7,7302

Kilogram

2710.19.81.00.00

(Y ağlama yağları; diğer yağlar) Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

6,4694

7,7302

Kilogram

2710.19.83.00.00

(Y ağlama yağları; diğer yağlar) Hidrolik yağları

6,4694

7,7302

Kilogram

2710.19.85.00.00

(Y ağlama yağları; diğer yağlar) Beyaz yağlar, sıvı parafin

6,4694

7,7302

Kilogram

2710.19.87.00.00

(Y ağlama yağları; diğer yağlar) Dişli yağları ve redüktör yağları

6,4694

7,7302

Kilogram

2710.19.91.00.00

(Y ağlama yağları; diğer yağlar) Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

6,4694

7,7302

Kilogram

2710.19.93.00.00

(Y ağlama yağları; diğer yağlar) Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

6,4694

7,7302

Kilogram

2710.19.99.00.25

(Y ağlama yağları; diğer yağlar) Diğer madeni yağlar

6,4694

7,7302

Kilogram

2710.19.99.00.11

(Y ağlama yağları; diğer yağlar) Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock

6,4694

7,7302

Kilogram

2710.19.99.00.98

(Y ağlama yağları; diğer yağlar) Diğerleri

6,4694

7,7302

Kilogram

2712.20

Ağırlık itibarıyla % 0,75’den az yağ içeren parafin

6,4694

7,7302

Kilogram

3801.20.10.00.00

Sıvı yağ içindeki çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarıkolloidal grafit

6,4694

7,7302

Kilogram

3819.00.00.00.00

Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar

6,4694

7,7302

Kilogram

2710.19.25.00.11

Gazyağı

4,9002

5,8552

Litre

2710.19.25.00.19

Diğerleri

4,9002

5,8552

Litre

3403.11.00.00.00

(Y ağlama müstahzarları) Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

6,4694

7,7302

Kilogram

3403.19.10.00.00

(Y ağlama müstahzarları) Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

6,4694

7,7302

Kilogram

3403.19.20.00.00

(Y ağlama müstahzarları) Hacim olarak en az % 25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60' a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar

6,4694

7,7302

Kilogram

3403.19.80.00.00

(Y ağlama müstahzarları) Diğerleri

6,4694

7,7302

Kilogram

3403.91.00.00.00

(Y ağlama müstahzarları) Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

6,4694

7,7302

Kilogram

3403.99.00.00.00

(Y ağlama müstahzarları) Diğerleri

6,4694

7,7302

Kilogram

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.