Numara : 41
Tarih : 6.6.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/41
 
 
KONU
 
Vergi Barışı Kanunundan Yararlanan Vergi Borçlarından Erken Ödenenler İçin İndirim Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı
 
 
Bugünkü Resmi Gazetede (Sayı: 25130) yayımlanan 26/5/2003 tarihli ve 2003/5699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile mükelleflerin 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunundan yararlanan ve vadelerinden önce ödenen vergi borcu taksitleri için indirim yapılması kararlaştırılmıştır.
 
Söz konusu indirim, 4811 sayılı Kanuna göre taksitlendirilen amme alacaklarından sadece Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince tahsil edilenler için uygulanacaktır. İndirim oranı, taksitlerin ödeme süresinin son gününden;
 
- 1 aya kadar yapılacak erken ödemelerde % 2,4
- 3 aya kadar yapılacak erken ödemelerde % 2,5
- 5 aya kadar yapılacak erken ödemelerde % 2,6
- 7 aya kadar yapılacak erken ödemelerde % 2,6
- 9 aya kadar yapılacak erken ödemelerde % 2,7
- 11 aya kadar ve üzerinde yapılacak olan erken ödemelerde aylık % 2,7
- 13 ayı aşan erken ödemelerde ise aşan süreler için aylık % 0
 
olarak belirlenmiştir.
 
Bu düzenleme Kararnamenin yayımı tarihi olan 6 Haziran 2003 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.