Numara : 24
Tarih : 31.3.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/24

KONU
 
Vergi Barışı Kanunundan Yararlanmak İçin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme    1   Süresi 21 Nisan 2003’e Uzatıldı
 

Maliye Bakanlığı bugün yayımlamış olduğu 2003/3 Seri Nolu Vergi Barışı Kanunu İç Genelgesi ile daha önce 2003/22 sayılı Vergi Sirkülerimizde yer verdiğimiz çerçevede 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunundan yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 21 Nisan 2003 Pazartesi mesai saati bitimine kadar uzatmıştır.
Buna göre, 2003/22 sayılı Sirkülerimizde yer verdiğimiz başvuru ve ödeme süreleri geçerlik kazanmıştır. Mart 2003 ayı içerisinde 4811 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuran mükellefler de ilk taksitlerini 21 Nisan 2003 tarihi mesai saati bitimine kadar ödeyebileceklerdir.

Marmara Bölgesi ve civarında 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle ödeme süresi uzatılan ve henüz ödeme süresi belirlenmemiş olan vergilerin 28 Şubat 2003 olarak belirlenen vade tarihi de 31 Mayıs 2003 olarak yeniden belirlenmiştir. Bu vergilerin ilk taksiti Haziran 2003 ayından başlamak üzere 24 ayda 24 eşit taksitte ödenecektir.

Ancak, ödeme süresi belirlenen vergilerin dışında tutulan ve ödeme süresi henüz belirlenmemiş olan yıllık gelir ve kurumlar vergileri ile kurumların, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca yapacakları gelir vergisi tevkifatı için ödeme süreleri Maliye Bakanlığınca daha sonra belirlenecektir.

Öte yandan, başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin 21 Nisan 2003 tarihine uztılması nedeniyle, kurumlar vergisi mükelleflerinin 4811 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre beyan ettikleri geçici vergilere ilişkin beyannameler üzerine tahakkuk eden geçici verginin ilk taksidinin ödenmesi de aranılmayacaktır.

Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.