Numara : 47
Tarih : 23.3.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/47
 
KONU
 
Vergi Beyannamelerinde T.C. Kimlik Numarası ve E-Posta Adresine Yer Verilmesi Gerekmektedir (331 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği)
 
 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 331 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (R.G.: 18/3/2004; 25406) vergi dairelerine verilecek olan vergi beyannamelerinde “T.C. Kimlik Numarası” ve “E-Posta Adresi”ne ilişkin alanlara yer verildiğinden bahisle; gerçek kişiler tarafından verilecek beyannamelerde “T.C. Kimlik Numarası”na ilişkin alanın doldurulması gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca mükelleflerin elektronik posta adresinin bulunması halinde ilgili alanın doldurulması, bulunmaması halinde ise ilgili alana elektronik posta adresinin olmadığının yazılması gerekmektedir.
  
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.