Numara : 118
Tarih : 10.7.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/118
 
KONU: Beyanname Verme Süresi Mali Tatil Nedeniyle Uzamış Olan Vergilerde Ödeme Süresi
 
Mali tatil nedeniyle süresi uzayan beyannamelerin, ödeme sürelerinin son günü Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Web sayfasında yer alan vergi takvimi de göz önünde bulundurularak 20.06.2008 tarih 101 nolu sirkülerimizde  31 Temmuz 2008 olarak duyurulmuştur. Bu kez Gelir İdaresi Başkanlığı TÜRMOB'a gönderdigi 03.07.2008  tarih ve 66698 sayılı yazıda ödeme sürelerinin  son gününü 30.07.2008 olarak yeniden açıklamış bulunmaktadır.
 
Değişiklik mali tatil nedeniyle beyan süresi uzamış olan vergilerde ödeme süresinin de uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün  mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmakla birlikte bu sürenin ayrıca uzayan beyan süresinin hafta sonu tatiline rastlaması durumunda ödeme süresinide ötelemeyeceğinden hareketle yapılmış olup, ortaya çıkan yeni vergi takvimi ve Maliye Bakanlığı’nın açıklaması ekteki gibidir.
 
Maliye Bakanlığı’nın 2008/6343 sayılı açıklamasına ulaşmak için tıklayınız.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.