Numara : 119
Tarih : 10.7.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/119
 
KONU: Değişen Katsayılara Göre 1 Temmuz 2008 Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zamları Yeniden Belirlendi.
 
09.07.2008 tarih ve 26931 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008/13860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere memur maaş katsayısı 0,051448 ve memuriyet taban aylığı katsayısı 0,6812 olarak yeniden belirlenmiştir.Dolayısıyla döneme ilişkin olarak 2008 /115 Nolu Sirkülerimiz ile tarafınıza duyurduğumuz hadlerin değil aşagıda açıklanan yeni tutarların dikkate alınması gerekmektedir.
 
1 – 2008 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
 
DÖNEMİ
TUTARI (YTL)
01.07.2008 - 31.12.2008
2.173,19
 
2 – 2008 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı
 
DÖNEMİ
0 – 6 YAŞ TUTARI (YTL)
6 YAŞINDAN BÜYÜKLER (YTL)
1.1.2008 – 30.06.2008
25,72
12,86
 
 
Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanununun 25. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “Hizmet erbabına verilen çocuk zamları (Devletçe verilen miktarları aştığı takdirde fazlası vergiye tabi tutulur)” hükmü gereğince işverenlerce verilen çocuk zamları vergiden istisnadır. Devlet Memurları Kanununa göre (2) den fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmemektedir.
 
Buna göre yukarıda her bir çocuk için belirlenen tutarların 2’den fazla çocuğa isabet edenden fazlası ücret olarak vergilendirilecektir.
 
2008/13860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.