Numara : 120
Tarih : 11.7.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/120
 
KONU: 30.06.2008 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar
 
Vergi Usul Kanunu’nun Değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.
 
 • Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

  - Hisse Senetleri
  - Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri
  - Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler
   
 • Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

 • İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler
Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.
 
Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri İMKB tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda İMKB’de 30.06.2008 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 2 inci Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz.

Devlet İç Borçlanma Senetleri
VALÖR*
TAHVİL TANIMI
TAKAS FİYATI**
30.06.2008
TRB020708T11
99,907
30.06.2008
TRT020708T11
104,563
30.06.2008
TRB160708T15
99,245
30.06.2008
TRT160708T15
99,240
30.06.2008
TRT130808T17
97,934
30.06.2008
TRB200808T18
97,607
30.06.2008
TRB100908T19
96,672
30.06.2008
TRT081008T10
95,411
30.06.2008
TRT261108T17
93,177
30.06.2008
TRT171208T17
92,149
30.06.2008
TRT040209T13
89,625
30.06.2008
TRT080409T17
86,606
30.06.2008
TRT060509T18
85,186
30.06.2008
TRT050809T16
80,676
30.06.2008
TRT071009T51
77,445
30.06.2008
TRT130110T10
73,297
30.06.2008
TRT100210T12
97,119
30.06.2008
TRT170210T15
109,703
30.06.2008
TRT180810T18
109,853
30.06.2008
TRT120111T10
110,221
30.06.2008
TRT190111T13
91,210
30.06.2008
TRT070911T19
107,585
30.06.2008
TRT150212T15
113,871
30.06.2008
TRT070312T14
91,873
30.06.2008
TRT260912T15
83,473
30.06.2008
TRT030413T16
104,242
30.06.2008
TRT260214T10
105,873
03.07.2008
TRT090708F10
102,950
03.07.2008
TRT220409F15
100,524
03.07.2008
TRT251109F13
101,001
03.07.2008
TRT200110F17
102,498
03.07.2008
TRT150910F16
101,196
03.07.2008
TRT131010F15
100,400
03.07.2008
TRT131010F23
103,000
03.07.2008
TRT250511F17
100,494
T.C. Eurobondlar
03.07.2008
DE0004516752
107,7646
03.07.2008
US900123AR10
120,9639
Özel Sektör Menkul Kıymetleri
30.06.2008
TRSKCTF80815
108,267
30.06.2008
TRSTPFC31015
104,722
 
*      30.06.2008 valörlü gözüken bono ve tahvillerin işlem günü de 30.06.2008’dir. 03.07.2008 valörlü gözüken bono ve tahvillerin işlem günü ise 30.06.2008 olduğundan, bu tahvil ve bonolar için 03.07.2008 valör tarihli  fiyatlar dikkate alınmaktadır.
**   İMKB Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır. Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır. 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye