Numara : 131
Tarih : 29.7.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/131
 
KONU: Yeni Maaş Katsayılarına Göre 01.07.2008 Tarihinden İtibaren Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir Dilimleri Yeniden Belirlendi.
 
09 Temmuz 2008 tarih ve 26931 Sayılı Resmi Gazete’de 2008/13860 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanarak 01.07.2008 tarihinden geçerli olarak kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulacak katsayılar yeniden belirlenmiştir. Karara göre;
  • Memur aylık katsayısı:0,051448
  • Taban aylık katsayısı 0,6812
olarak tespit edilmiştir.
 
Katsayılarda yapılan bu değişiklik, gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarlarına karşılık gelen gelir (maaş ve ücret) dilimlerinin de yeniden belirlenmesini gerektirmektedir. Buna göre;
 
1- Yurtiçi Harcırah Tutarları
 
01.07.2008 tarihinden itibaren
 
 
 
Brüt Aylıklar (YTL)
Vergiden Müstesna Gündelik
Tutarı (YTL)
01.07.2008’den İtibaren
1.169,96 ve daha fazlası
35,00
1.160,70 - 1.169,96 arası
29,50
1.047,51 - 1.160,70 arası
26,50
   903,46 - 1.047,51 arası
24,00
   728,27 -   903,46  arası
21,50
   728,27 ve daha azı
20,50
 
Yukarıdaki tabloda gösterilen aylık brüt tutarlara, ilgililerin hizmet sürelerine göre kıdem aylıkları ayrıca ilave edilcektir. Hesaplama şekli ile ilgili detay açıklamalar 2008/6 ve 2008/35 sayılı sirkülerimizde yer almaktadır.

Verilen gündelik tutarlarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Sadece gelir dilimleri katsayılara göre artmıştır.
 
2-  01.07.2008 Tarihinden İtibaren Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel
 

(BRÜT AYLIK TUTARLARI YTL)
Ülkeler ve Para Birimi
II. Sütun
 
III. Sütun
 
VII. Sütun
 
VIII. Sütun
 
IX. Sütun
 
1.169,96 ve daha fazla aylık alanlar
1.160,70
     1.169,96 arasında aylık alanlar
1.021,79
    1.160,70 arasında aylık alanlar
    728,27  
 1.021,79
arasında aylık alanlar
728,27 ve
daha azı aylık
alanlar
A.B.D. (A.B.D. Doları)
182
146
117
110
93
Almanya (Euro)
164
131
105
99
83
Avustralya
(Avustralya
Doları)
283
227
181
171
143
Avusturya (Euro)
166
132
106
100
84
Belçika (Euro)
161
128
103
97
81
Danimarka
(Danimarka
Kronu)
1.238
988
791
746
627
Finlandiya (Euro)
148
119
95
90
74
Fransa (Euro)
160
127
102
96
81
Hollanda (Euro)
156
125
100
94
80
İngiltere (Sterlin)
115
91
74
69
59
İrlanda (Euro)
155
124
99
94
78
İspanya (Euro)
158
126
101
95
80
İsveç
(İsveç Kronu)
1.359
1.085
867
819
687
İsviçre
(İsviçre Frangı)
283
226
181
171
143
İtalya (Euro)
152
122
98
92
77
Japonya
(Japon Yeni)
31.405
25.127
20.118
18.901
15.914
Kanada (Kanada Doları)
244
195
156
147
125
Kuveyt (Kuveyt Dinarı)
50
40
33
31
25
Lüksemburg (Euro)
161
128
103
97
82
Norveç (Norveç Kronu)
1.193
952
762
719
604
Portekiz (Euro)
155
124
99
93
78
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)
617
492
395
372
313
Yunanistan (Euro)
158
126
101
95
80
Diğer AB
Ülkeleri
(Euro)
127
101
81
76
65
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)
157
125
100
95
80
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.