Numara : 14
Tarih : 24.1.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/14
 
KONU Tütün ve Tütün Mamullerinde Asgari Maktu Özel Tüketim Vergisi Arttırıldı.
 
24.01.2008 tarih ve 26766 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/13061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli  III sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan tütün ve tütün mamullerine ilişkin asgari maktu vergi tutarları 24.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere arttırılmıştır.
 
Arttırılan vergi tutarları aşağıdaki gibidir.
 
III SAYILI LİSTE
(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO
MAL İSMİ
ASGARİ MAKTU VERGİ TUTARI (YTL)
2402.10.00.00.00
Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
0,0775
2402.20
Tütün içeren sigaralar
0,0775
2402.90.00.00.00
Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
0,0775
2403.10
İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
0,0775
2403.99.10.00.00
Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün
0,0775

 

 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve

Bağımsız Denetim A.Ş