Numara : 141
Tarih : 11.8.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/141
 
KONU: Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi İle İlgili 1 Seri No.’lu Genel Tebliğ Yayınlandı
 
08.08.2008 tarih ve 26961 Sayılı Resmi Gazete’de 1 Seri No.’lu “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi Esaslarına İlişkin Genel Tebliğ” yayınlanarak, 4733 Sayılı “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” un 8 inci maddesinde belirtilen hürriyeti bağlayıcı (5 yıla kadara hapis) cezaları ile ilgili fiiler hakkında detay açıklamalar yapılmıştır.
 
5752 Sayılı Kanun ile 4733 Sayılı Kanun’da yapılan değişiklik ile, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin ambalajlarına uygulanması gereken;
 • Bandrol
 • Etiket
 • Hologram
 • Pul
 • Damga veya benzeri işaretlerle
ilgili olarak yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uyulmaması ve/veya aykırı hareket edilmesi adli suç kapsamına alınmış ve bu suçlara ilişkin ceza hükümleri 15.05.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 
Tebliğin konusu, ilgili kurumlarca yapılacak bandrol denetimlerinde adli suç teşkil eden bazı eylemlerin tespiti ve yaptırımları ile ilgilidir.
 
Tebliğe göre;
 
1- Adli Cezayı Gerektiren Bandrol Suçları
 
1.1.  Bandrollerin Usulsüz Temini, Dağıtılması ve Kullanılması
 • Temin ettiği bandrolü ürettiği veya ithal ettiği üründe kullanılmaksızın, bedelli ve bedelsiz yayanlar,
 • Sahte evrak veya dökümanla ilgili kuruluşları yanıltanlar,
 • Bandrolleri taklit veya tahrif edenler,
 • Bandrolleri konulduğu üründen kaldırarak, değiştirerek amacı dışında kullananlar,
hakkında, 4733 Sayılı Kanun’un 8 inci maddesi 2 nci fıkrasına göre; 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezası uygulanmasını gerektirmektedir.
 
1.2.  Taklit Bandrolün İmali, Ülkeye Sokulması ve Satılması
 • Bandrollerin taklitlerini imal edenler,
 • Bandrollerin taklitlerini ülkeye sokanlar,
 • Taklit bandrolleri taklit olduğunu bilerek bulunduranlar, nakledenler veya satanlar,
 
hakkında, 4733 Sayılı Kanun’un 8 inci maddesi 3 üncü fıkrasına göre; 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 10000 güne kadar adli para cezası uygulanmasını gerektirmektedir.
 
1.3.  Bandrolsüz, Taklit Bandrollü veya Niteliğine Uygun Olmayan Bandrollü Ürünlerle İlgili Suçlar
 • Ambalajlarında bandrol bulunmayan tütün veya tütün veya alkollü içkileri,
 • Ambalajlarında taklit ve niteliğine uygun olmayan bandrol ihtiva eden tütün ve alkollü içkileri,         ticari amaçla bulunduran, nakleden, satışa arz eden veya satan şahıslar,
hakkında 4733 Sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre; 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezası uygulanmasını gerektirmektedir
 
2- Taklit ve Niteliğine Uygun Olmayan Bandrolün Tespiti
 
Tebliğin takip eden bölümlerinde Açık Güvenlik Unsurlarının ne şekilde kontrol edileceği açıklanmakta,
 • Taklit Bandrolün Tespiti
 • Niteliğine Uygun Olmayan Bandrolün Tespiti,
 • Gizli Güvenlik Unsurlarının Kontrolü,
 
gibi teknik konular ve mobil denetim cihazının kullanımı detaylı olarak anlatılmaktadır.
 
3- Bandrolsüz, Taklit veya Niteliğine Uygun Olmayan Bandrollü Ürün Tespit Edilmesi        Durumunda Yapılacak İşlemler
 
Tebliğin son bölümünde ise bandrolsüz , taklit veya niteliğine uygun olmayan bandrollü ürünün kolluk kuvvetleri dışındaki bir personel tarafından tespit edilmesi durumunda;
 
3.1.  Söz konusu ürünlere el konulması,
3.2.  Adli soruşturma başlatılmasını teminen derhal kolluk kuvvetlerine haber verilmesi gerektiği, açıklanmaktadır.
 
Tebliğde “Mobil Denetim Cihazı” ve kullanımı ile ilgili detay teknik açıklamalar yer almaktadır.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.