VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/21
KONU: Bazı Tarım Alet ve Makinalarının  Teslimi 9 Şubat 2008 Tarihinden İtibaren % 8 KDV Oranına Tabi Tutulacaktır.
 
8 Şubat 2008 tarih ve 26781  Sayılı Resmi Gazete’de; 2008/13234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı kararnamaye ek olarak “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayınlanarak 9 Şubat 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı kararnamenin eki  % 8 orana tabi (II) sayılı listenin “(B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 25 nci sırasının parantez içine bir cümle ilave edilmiş, ayrıca listeye 28 nci sıra ilave edilerek bazı zirai alet ve makineler de % 8  KDV oranına tabi kılınmıştır.
 
Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir. (25 nci maddenin parantez içine ilave edilen kısım koyu olarak belirtilmiş olup, seyahat acentelerinin ve aracıların müşteriye yansıttığı konaklama bedellerinin de % 8 KDV oranına tabi olduğu açıklanmıştır.)
 
% 8 Orana Tabi II Sayılı Listenin “(B) Diğer Mal ve Hizmetler Bölümü” ne İlave Edilen  ve Değiştirilen 25 ve 28 nci Sırasının Yeni Şekli Aşağıdaki Gibidir:
 
 
 KDV Oranı  
25-Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme
hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı
ve bu hizmete ilişikin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde  verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında   verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişikin yüklenilen katma
değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)”
 
% 8
“ 28 – 18.12.2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;
 
8424.81
Tarım ve bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar)
           % 8
8428.2030.90.00
Diğerleri (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş pnömatik elevatörler ve konveyörler)
           % 8
8428.90.71.00.00
Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler)
% 8
8428.90.95.90.11
Zirai traktörler için hidrolik kaldırıcılar
% 8
8432.10
Pulluklar
% 8
8432.21.00.00.00
Dişli tırmıklar (diskorolar)
% 8
8432.29
Diğerleri: (Tırmıklar, skarifikatörler, kültivatörler, zararlı otları ayıklayan makinalar, çapa makinaları)
% 8
8432.30
Ekim ve dikim makinaları
% 8
8432.40
Gübreleme makina ve cihazları
% 8
8433.20
Çayır biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme makinaları dahil)
% 8
8433.30
Ot hazırlama makina ve cihazları
% 8
8433.40
Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil)
% 8
8433.51.00.00.00
Biçer döverler
% 8
8433.52
Diğer harman makina ve cihazları
% 8
8433.53
Kök ve yumru sökme makinaları
% 8
8433.59.11.00.00
Kendinden hareketli olanlar
% 8
8433.59.19.00.00
Diğerleri (silaj makinası)
% 8
8433.59.30.00.11
Orak makinaları (biçerler)
% 8
8433.59.30.00.12
Biçer toplarlar
% 8
8433.59.30.00.13
Biçer bağlarlar
% 8
8433.59.80.00.11
Pamuk hasat makinası
% 8
8433.59.80.00.12
Mısır hasat makinası
% 8
8433.59.80.00.13
Mısır toplama ve daneleme makinaları
% 8
8433.59.80.00.19
Diğerleri (diğer hasat ve harman makina ve cihazları)
% 8
8434.10.00.00.00
Süt sağma makinaları
% 8
8436.10.00.00.00
Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar
% 8
8436.80.91.00.00
Otomatik yalaklar
% 8
8436.80.99.00.11
Arıcılığa mahsus bal mumunu petek yapan makina ve cihazlar
% 8
8436.80.99.00.12
Arıcılığa mahsus diğer makina ve zihazlar
% 8
8436.80.99.00.13
Mekanik hayvan kırkma makinaları (elle çalışanlar hariç)
% 8
8510.20.00.00.12
Khayvan kırkma makinaları
% 8
8701.10.00.00.00
Motokültörler
% 8
8701.90.11.00.00
Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler (traktörler)
% 8
8701.90.20.00.00
Motor gücü 18 Kw.ı geçen fakat 37 Kw.1 geçmeyenler (traktörler)
% 8
8701.90.25.00.00
Motor gücü 37 Kw.ı geçen fakat 59 Kw.1 geçmeyenler (traktörler)
% 8
8701.90.31.00.00
Motor gücü 59 Kw.ı geçen fakat 75 Kw.1 geçmeyenler (traktörler)
% 8
8701.90.35.00.00
Motor gücü 75 Kw.ı geçen fakat 90 Kw.1 geçmeyenler (traktörler)
% 8
8701.90.39.00.00
Motor gücü 90 Kw.ı geçenler (traktörler)
% 8
8716.20.00.00.00
Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar
% 8
gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar”
 
Söz konusu karar  9 Şubat 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye