Numara : 23
Tarih : 13.2.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/23
 
KONU: IV. Dönem Geçici Vergi Beyanname Verme  Süresi 15 Şubat 2008 Tarihine Kadar Uzatıldı.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan 66 No.’lu Gelir Vergisi Sirküleri ile dördüncü üç aylık Geçici Vergi Beyannamesinin verilme süresi 15 Şubat 2008 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştır.
 
Yoğun yıl sonu işlemleri ile ilgili olarak Maliye Bakanlığına iletilen sorunlar nedeniyle, VUK.nun mükerrer 28 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2007 Ekim-Kasım-Aralık dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici  vergi beyannamelerinin verilme süresi 1 gün uzatılmıştır.
 
Öte yandan beyannamelerini 15 Şubat 2008 tarihine kadar veren mükelleflerin beyan ettikleri vergiyi 17 Şubat 2008 tarihi akşamına kadar ödeyebilecekleri belirtilmiştir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye