VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2008/34
 
KONU: Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Mükellefler İle Düzenlenen Sözleşmelerin Gönderilme Süresi 14 Mart 2008 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
 
Gelir İdaresi Başkanlığınca resmi internet sitesinde “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ” e ilişkin 1 No.lu sirküler yayınlamıştır.
 
Sirküler ile, Yeminli Mali Müşavirler tarafından mükellefler ile 2008 yılı Ocak ayı içersinde düzenlenmiş olan  Tam Tasdik sözleşemeleri  ile 1.1.2008 – 05.02.2008 tarihleri arasında düzenlenen tam tasdik dışındaki diğer tasdik sözleşmelerine ilişkin bilgilerin elektronik ortamda internet vergi dairesine  girilmesine ilişkin süre 14 Mart 2008 tarihine kadar uzatılmıştır.
  
Ayrıca 01.01.2088 tarihinden önce düzenlenen tam tasdik ve tam tasdik dışındaki diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler elektronik ortamda internet vergi dairesine girilmeyecektir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye