VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/32
 
KONU Gelir İdaresi Başkanlığınca  Pamuk, Tiftik, Yün, Yapağı ile Ham Post, Deri, Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Tesliminde Tevkifat Uygulamasına İlişikin İç Genelge Yayınlandı.
 
Gelir İdaresi Başkanlığınca resmi internet sitesinde yayınlanan 2008-1 No.lu Katma Değer Vergisi İç Genelgesi ile;
 
26 Şubat 2008  tarih ve 26799  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Tebliğinin (B/4) bölümünde Tebliğ’de belirtilen tevkifata tabi işlemlerde satıcılara, tevkifat kapsamına  giren teslimleri ile ilgili fatura ve alıcı bilgilerinin yer aldığı bir listeyi izleyen ayın 15 inci gününün mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairesine bildirim zorunluluğu getirildiği belirtilmiş ve pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri, büyük ve küçükbaş hayvan etlerini teslim eden satıcılardan kendilerine intikal eden bilgiler, satıcıların bağlı oldukları vergi dairelerince aynı ayın 20 nci günü mesai bitimine kadar alıcıların bağlı oldukları vergi dairesine aktarılacağına ve vergi dairelerince de alıcıların sorumlu sıfatıyla vergi beyan edip etmediklerini takip edeceklerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye