VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/33
 
KONU: Hizmet İhracı ile Bavul Ticareti ve Bavul Ticareti Kapsamında İhracat Yapanların KDV İade Taleplerinde Döviz Alım Belgesi İbrazı İle İlgili 2008/2 No.lu KDV İç Genelgesi Yayınlandı.
 
Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan 28.2.2008 tarih ve 2008-2 sıra No.lu Katma Değer Vergisi İç Genelgesi ile aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.
 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda yapılan  değişiklik nedeniyle “hizmet ihracı" ile “bavul ticareti" ve “bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara ihraç kaydıyla teslimlerden” kaynaklanan 08.02.2008 tarihinden sonraki katma değer vergisi iade taleplerinde döviz alım belgesi aranıp aranmayacağı hususunda Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 26, 61 ve 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri çerçevesinde işlem yapılmaya devam edileceği yönünde  açıklamalara yer verilmiştir. Diğer bir ifade ile yeni bir düzenleme yapılana kadar KDV iadesi taleplerinde Döviz Alım Belgesi ibrazı devam etmektedir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye