Numara : 10
Tarih : 1.2.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/10
 
KONU
 
Yabancı Para ve Yabancı Para Cinsinden Borç ve Alacakların 31/12/2001 Tarihli Değerlemesinde Dikkate Alınacak Kurlar
 
 
Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 303 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (R.G.: 31/1/2002 ; 24657) 2001 yılı sonu itibariyle yabancı para ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde dikkate alınması gereken kurları açıklamıştır.
 
Bilindiği gibi, değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda (örneğin; özel hesap dönemi ve geçici vergi uygulamalarında) T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen kurlar esas alınmaktadır. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır. Bankalar ise vergi uygulamaları açısından 31/12/2001 tarihi itibariyle yapacakları değerlemede TCMB’nca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas alacaklardır.
 
Bakanlığın yayımlamış olduğu kurlar TCMB kurları ile aynıdır. Dolayısıyla 31/12/2001 tarihini kapsayan geçici vergi dönemi ile yıllık kurumlar vergisi uygulamasında yabancı paraların değerlemesinde TCMB kurları esas alındıysa herhangi bir farklılık olmayacaktır.
 
Bakanlığın yayımlamış olduğu yabancı para değerleme kurlarından seçilmiş bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

Dövizin Cinsi                                  Döviz Alış                      Efektif Alış

  ABD Doları                                       1.439.567                         1.438.559

  Alman Markı                                         648.377                            647.923

  Avusturya Şilini                                       92.158                              92.020

Belçika Frangı                                         31.435                              31.388
Euro                                                  1.268.115                                       -
Fransız Frangı                                       193.323                            193.033

Hollanda Florini                                    575.446                            574.583

İngiliz Sterlini                                      2.081.497                         2.080.040

İspanyol Pezetası                                      7.621                                7.604
İsviçre Frangı                                        854.490                            853.208
İsveç Kronu                                          135.513                            135.418
100 İtalyan Lireti                                     65.493                              65.297
Japon Yeni                                             10.972                              10.931
Norveç Kronu                                      158.940                            158.829
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.