Numara : 34
Tarih : 24.5.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2006/34
 
KONU
 
Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Büroları İçin Bildirim Yükümlülüklerinde Son Başvuru Tarihi 31 Mayıs 2006
 
 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (R.G. : 17/06/2003;25141) ve bu Kanun kapsamında çıkarılan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği (R.G.: 20/08/2003;25205) gereğince, yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının, 2005 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgilerini söz konusu yönetmelik ekindeki formları doldurarak , gerekli belgelerle 31 Mayıs 2006 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir.
 
1.    31 Mayıs 2006 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Formlar :
a)        Yabancı sermayeli şirket ve şubeler için; EK-1: “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu”
b)        Türkiye’de faaliyet gösteren irtibat büroları için; Ek-4: “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu”
2.    İşlemin Gerçekleşmesini Takip Eden 1 Ay İçerisinde Verilmesi Gereken Formlar :
a)        Sermaye hesabına yapılan ödemeler için;  Ek-2: “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu”
b)        Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya
yaptıkları hisse devirleri için; Ek-3: “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu”
3.    Kanun Kapsamında Olmayan Yerli Sermayeli Şirketlerin Bildirim Yükümlülüklerinin Doğması Durumunda Verilmesi Gereken Formlar:

Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya, şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle  hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde; Ek-3: “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu” doldurulup , işlemin gerçekleştiği tarihi takiben en geç 1 ay içinde Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirim yapılır.

Yukarıda yer verilen konular ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
 
 
İlgili mevzuat ve  eklere aşağıdaki linkler yardımıyla ulaşabilirsiniz.