Numara : 35
Tarih : 4.7.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/35 
 


KONU

Yıllık Bilgi Formları (Form A ve Form B) 

285 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (R.G. 7/4/2000; 24013) gereği, mükelleflerin 2000 yılı faaliyet sonuçlarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İçin Yıllık Faaliyet Bildirim Formu (Form A)” ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Form (Form B)” un aşağıda belirtilen sürelerde ilgili vergi dairelerine verilmeleri gerekmektedir.
 
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Haziran 2001 KDV Beyannamesi ile birlikte  25 Temmuz 2001’e kadar,
.  Özel hesap dönemine sahip kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği aya ilişkin KDV beyannamesi ile birlikte ilgili ayın 25. Günü akşamına kadar.
 
Form B ile bildirilecek, bir şahıstan alınan mal veya hizmet tutarına ilişkin alt sınır 10 milyar lira olarak dikkate alınacaktır. Buna göre, bir şahıstan (gerçek veya tüzel kişi) 2000 yılı içinde yapılan alımların KDV hariç toplam tutarı 10 Milyar TL’nin altında ise bildirilmeyecektir. 10 milyar lirayı aşan alımlar ise “Form B” de belirtilen formatta beyan edilecektir.
 
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin SM, SMM veya YMM tarafından imzalandığı durumlarda, Formların bu kişiler tarafından da imzalanması gerekmektedir.
 
Formlarını zamanında vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı olarak veren mükelleflere, VUK Mükerrer Madde 355 gereğince özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.