Numara : 17
Tarih : 14.3.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/17

 
KONU
Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi 26 Mart 2007 Pazartesi ve Şubat 2007 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyanname Verme Süresi 23 Mart 2007 Cuma Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığ’nın internet sitesinde yayımlanan 62 Sıra Nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile, 2006 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin (G.V.K.’nun Geçici 67/11 inci maddesine göre yapılacak ihtiyari beyan dahil) verilme süresi 26 Mart 2007 Pazartesi günü akşamına kadar, Şubat 2007 dönemine ait aylık muhtasar beyannamenin verilme süresi tüm aylık muhtasar beyanname veren mükellefler için 23 Mart 2007 Cuma günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.
 
Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödemeleri gerekmektedir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş