Numara : 9
Tarih : 29.1.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/9
 
KONU
 
Yıllık Harçlar Her Yıl Ocak Ayında Mükellefe Tebliğ Edilmeksizin Tahakkuk Ettirilmiş Sayılacaktır
 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 39 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde (R.G.: 26/01/2002; 24562); 4731 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (B) fıkrası ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yapılan ve 31.12.2001 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile ilgili açıklama yapılmıştır.
 
Söz konusu düzenlemeye göre; “Yıllık harçlar, her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve Ocak ayı içerisinde ödenir.”
 
Bu düzenleme çerçevesinde; Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve yıllık harca tabi belgelere ilişkin harçlar, 2002 yılından itibaren her yılın Ocak ayı başında tahakkuk ettirilmiş sayılacaktır. Bu işlem için vergi dairelerince ayrıca mükellefe herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
 
Ocak ayı içerisinde ödenmeyen yıllık harçlar, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle tahsil edilecektir. Buna göre, 2002 yılından itibaren süresinde ödenmeyen yıllık harçlar için gecikme faizi uygulanmayacak ve vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.