Numara : 24
Tarih : 25.4.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2006/24
 
KONU

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 28 Nisan 2006 Cuma Günü Akşamına Kadar Yeniden Uzatılmıştır

 
Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan, 11.04.2006 tarih ve 21 No.lu Sirküler ile 25 Nisan 2006 tarihine kadar uzatılan 2005 takvim yılına ait yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi, yayımlanan 22 No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 28 Nisan 2006 Cuma günü akşamına kadar yeniden uzatılmıştır.
Daha önceden de belirtildiği üzere, beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Dolayısıyla, kurumlar vergisi mükellefleri beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyeceklerdir.
 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.