Numara : 26
Tarih : 27.4.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2006/26
 
KONU

Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulaması İle İlgili Asgari Vergi Borcu Tutarı 15.000.-YTL’den 25.000.-YTL’ye Yükseltilmiştir

 
27.04.2006 tarih ve 26151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 439 seri no’lu Tahsilat Genel Tebliği ile, yurt dışına çıkış yasağı uygulaması ile ilgili asgari vergi borcu tutarı 27.04.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15.000.-YTL’den 25.000.-YTL’ye yükseltilmiştir.
25.000 YTL’nin altında borcu bulunanlardan haklarında daha önce yurt dışına çıkış yasağı kararı alınmış bulunanların bu yasakları kaldırılabilecektir.
 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.