Numara : 43
Tarih : 30.7.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/43

KONU
 
Yurt Dışına Çıkışlarda Ödenecek Harç: 50 ABD Doları
 

Bakanlar Kurulunun “Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında” 2001/2762 Sayılı Kararına (R.G.: 28/7/2001; 24476) göre, 1 Ağustos 2001 tarihinde itibaren yurt dışına çıkış yapan Türk vatandaşlarının çıkış başına 50 ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında harç ödemeleri gerekmektedir.  Harç pasaporta “Yurt Dışı Çıkış Harç Pulu” yapıştırılarak ödenecektir. Ancak, “Yurt Dışı Çıkış Harç Pulu” tedavüle çıkıncaya kadar, harç bedeli, vergi tahsil etmeye yetkili bankalar veya gümrük saymanlıklarına alındı (makbuz) karşılığı ödenecektir.
 
“Yurt Dışı Çıkış Harç Pulu” bedeli, 50 ABD Dolarının pulun satıldığı (veya harç bedelinin bankaya veya gümrük saymanlığına ödendiği) tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınarak tespit edilir.
 
Aşağıda belirtilen kişilerden yurt dışına çıkış harcı alınmayacaktır.
 
a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine seyahat edenler,
b) Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler ile 7 yaşından küçük olanlar,
c) Tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak ve Sağlık Bakanlığınca tasdik edilecek raporlara istinaden yurt dışında tedavi görecek olanlar ve refakatçileri (sağlık kontrolü için gidenler hariç),
d) Yurt dışında sürekli görevli kamu personeli ile bunların eş ve 18 yaşından küçük çocukları,
e) Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerin görevli olarak yurt dışına çıkan personeli,
f)  Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan; gemi ve uçak personeli ile motorlu kara taşıtlarının 3 kişiye kadar olan personeli
g) Geldikleri ülkeye her yıl bir defaya mahsus olmak üzere yapacakları seyahatler için Türk vatandaşlığına kabul edilen göçmen ve mülteciler,
h) Yurt dışında bir işverene bağlı olarak çalışan Türk vatandaşları ile eş ve 18 yaşından küçük çocukları,
i)  Çift pasaportlu kişilerden yabancı ülke pasaportu ile çıkışlar yapanlar,
j)  Yurt dışında müstakil iş sahibi olarak sürekli oturan ve geçimini yurt dışında temin ettiğini belgelendiren Türk vatandaşları ile bunların eş ve 18 yaşından küçük çocukları,
k) Sınır boyunda yaşayıp idari mektupla yurt dışına çıkanlar,
l)  Uluslararası spor müsabakalarına iştirak etmek üzere yurt dışına çıkan sporcu ve antrenörler,
m) Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine üye (A) ve (B) Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesi sahibi firma temsilcisi (her firma için iki kişi),
n) Ticari amaçla sefer yapan deniz taşıtları ile günübirlik yurt dışına seyahat edenler,
o) Hac seyahatine ilk defa gidenler.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.