Numara : 59
Tarih : 24.4.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2008/59
 
KONU: 2007 Yılı Kurumlar  Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 28 Nisan 2008 Pazartesi Günü Akşamına Kadar Uzatılmıştır.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan 11 seri No.’lu Kurumlar Vergisi Kanunu sirküleri ile; Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2007 takvim yılına ait yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28 Nisan 2008 Pazartesi günü akşamına kadar uzatılmıştır.
 
Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle mükelleflerin beyan ettikleri Kurumlar Vergilerini 30 Nisan 2008 mesai bitimine kadar yetkili bankalar vasıtasıyla ödemeleri gerekmektedir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye