Tarih : 20.07.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

68554973-105[413-2014/1]-23

20/07/2015

Konu

:

Müşterilere ve Nihai Tüketicilere Yüz Yüze Ya da Telefon veya İnternetten Yapılan Taleplere İstinaden Satılan İnternet İçin Belge Düzeni.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanızın BTK tarafından yetkilendirilmiş servis sağlayıcısı olduğunu, … A.Ş. den toptan aldığınız interneti muhtelif müşterilerinize ve nihai tüketicilere sattığınızı, satışlarınızın ön ödemeli kontör şeklinde olduğunu; nihai tüketicilerle yüz yüze karşılaşmadan telefon ve internetle yapılan talepler üzerine şahsın hattına internet yüklediğinizi, müşterilerinizle yüz yüze görüşerek internet satışı yaptığınızı, bu satışlarınızın aylık veya yıllık şeklinde olduğunu belirterek, bahse konu satış şekillerine göre belge düzeninin nasıl olacağı, yapmış olduğunuz internet satışlarının her bir satış için ayrı ayrı belge düzenlemek yerine gün sonunda tek bir fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tarif edilmiş olup buna göre faturanın, malı satan / hizmeti veren tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

            Bu itibarla, şirketinizin … A.Ş.’nin acentesi olması durumunda, acentenizin … A.Ş. adına ve hesabına faaliyet gösterdiği de dikkate alındığında, internet hizmetinin,  … A.Ş. tarafından verildiğinin kabulü gerekir. Bu takdirde, internet hizmetine ilişkin faturanın, … A.Ş.’nin faturası olması ve hizmetin verilmesini müteakip düzenlenip müşteriye verilmesi gerekmektedir.

            … A.Ş. ad ve hesabına faaliyet göstermekte olan acentenizin, yalnızca … A.Ş. alt yapısını kullandığı ve internet hizmetini kendi nam ve hesabına sunduğu hallerde ise nihai tüketiciye verilen hizmetin, acenteniz tarafından verildiğinin kabulü gerekir. Bu takdirde, nihai tüketiciye almış olduğu hizmetin faturasının hizmeti veren acenteniz tarafından düzenlenmesi (acenteniz faturasının verilmesi), acentenize sağlanan alt yapı hizmeti için ise … A.Ş. tarafından fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

            Öte yandan, yapmış olduğunuz internet hizmeti satışları karşılığında gün sonunda “muhtelif müşteriler” ibareli tek fatura düzenleme talebiniz için Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.