Tarih : 26.01.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

76464994-130[KDV.2014.151]-18

26/01/2015

Konu

:

Dalgıçlık eğitiminde KDV oranı.

 

 

 

 

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonundan yetkili dalış merkezi olarak faaliyette bulunduğunuz belirtilerek, yetkili personel tarafından verilen su altı dalgıçlık eğitimi hizmetine uygulanacak KDV oranı konusunda özelge verilmesi talep edilmektedir.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı Eki II sayılı listenin "Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı (B) bölümünün 15 inci sırasında, üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin % 8 oranında katma değer vergisine tabi tutulacağı belirtilmiştir.

             Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca,  merkezinizin su altı dalgıçlık eğitimi alanındaki vermiş olduğu eğitim hizmeti 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu kapsamında verilmesi halinde % 8, aksi halde genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi tutuması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.