Tarih : 02.09.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF   HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

   

Sayı

:

39044742- KDV.21-78267

02/09/2015

Konu

:

3921.90.60.00.19 GTİP numarasında kayıtlı termo bombe   isimli ürünün ithalinde uygulanacak KDV oranı.

 

 

 

 

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 3921.90.60.00.19 GTİP numarasında kayıtlı bulunan, ayakkabı imalatında takviye malzemesi olarak kullanılan, kimyevi madde emdirilmiş ve üzeri ısı ile eriyen yapıştırıcı malzeme kaplanmış termo bombe (hot meld sheet ve/veya counter stiffener) isimli ürünün ithalinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda görüş talep edilmektedir.

 

           

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin "B" bölümünün;

 

            - 4. sırasında, pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

 

            - 6/a  sırasında, işlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),

 

            -7. sırasında ise "Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri"

 

             yer almaktadır.

 

          Diğer taraftan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 64 üncü faslında "ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı" tanımlanmıştır.

 

               - Bu fasıl kapsamındaki her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme, botun vb,

 

           - Bu fasıldaki her nevi maddeden mamul ayakkabı aksamının [iç-dış taban ve astar, yüzü-sayası, topuk ökçe, bombe (ayakkabı burnu-burun destek), ford (ayakkabı arkası-topuk destek), rampa, tasma, ökçe borusu, ayak altı kavis mesnetleri, kamara çeliği, plastik ökçeli kamara çeliği, ipleri, bağları, perçin, pataki  gibi ayakkabı destek malzemeleri],

 

            ithal veya teslimi 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/7) sırası kapsamında % 8 oranında KDV'ye tabi bulunmaktadır.

 

            TGTC nin 39 uncu faslında ise "plastikler ve mamulleri" tanımlanmıştır.

 

            Buna göre, TGTC' nin 3921.90.60.00.19 GTİP numarasından ithal edilen ve ticari hayatta termo bombe olarak isimlendirilen eşyanın;

 

            - Pamuklu, yünlü, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş mensucat, vatka, keçe ile basit bir mensucat üzerine sentetik veya suni (plastik, kauçuk gibi) maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanları mensucatın hazırlanış şekline göre dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka veya keçe şeklinde olanlarının II sayılı listenin B bölümünün 4 üncü sırası,

 

            - Plaka, levha, tabaka şeklinde (ayakkabı aksamı, tabanı vb. nin imalatında kullanılan niteliktekiler) deri ve kösele taklidi mahiyetinde olanların ise suni deri ve kösele anlamında II sayılı listenin B bölümünün 6/a sırası,

 

            uyarınca ithal veya yurt içi tesliminde % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

 

            Ancak, TGTC' nin 39 uncu faslındaki eşyalar arasında yer alsa bile; herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın sentetik, suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı ile veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle tabaka, levha, şerit şeklinde hazırlanmış olanları ile tabii metal ve cam filamentleri, lifleri ve iplikleri ile örülmüş ya da dokunmuş mensucatın, sentetik suni ve kauçuk madde emdirilmiş, sıvanmış ve kaplanmış olanlarının söz konusu BKK eki II sayılı listenin "B" bölümünün 4 veya 6/a sırası kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmadığından, bunların ithal veya yurt içi tesliminde genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.