Tarih : 23.07.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV 28-70020

23/07/2015

Konu

:

Turizm İşletmesi Belgesinde Özel Tesis, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında ise 3. sınıf lokanta olarak sınıflandırılan lokantalarda   verilen yemek hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı.

 

 

 

 

 

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, işletmenize ait olup 20.09.2012 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarında 3. sınıf ve 25.04.2014 tarihli Turizm İşletmesi Belgesinde özel tesis olarak sınıflandırılan lokantalarınızda İstanbul Ticaret Odası üyesi olan müşterilerine verilen alakart yemek servisi hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımızdan görüşü talep edilmiştir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesine göre; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV'ye tabidir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise %18 olarak belirlenmiştir.

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin 24 üncü sırasında; "Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (2009/15200 sayılı BKK ile eklenen ibare, Yürürlük: 15/07/2009)(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetlerin (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç)," %8 oranında KDV ye tabi olduğu belirtilmiştir.

            Öte yandan, 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik"in "Lokantalar" başlıklı 26 ncı maddesinde;

            "Lokantalar; tabldot, alakart veya özel yemek ve bu yemeklere uygun servisler ile yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayan tesislerdir.

            Lokantalar ikinci ve birinci sınıf olarak sınıflandırılırlar. İkinci sınıf lokantalar, müstakilen belgelendirilemez. ..." denilmektedir.

            Aynı Yönetmeliğin "Özel Tesisler" başlıklı 42 nci maddesinde ise özel tesisler ve özellikleri hususunda detaylı açıklamalar yapılmıştır.

            Bu çerçevede; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca verilen 25.04.2014 tarihli Turizm İşletme Belgesinde "Özel Tesis" olarak sınıflandırılan lokantalarınızda verilen yemek hizmetleri % 18 oranında KDV ye tabi tutulacaktır.  

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.