Tarih : 02.09.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-010-78269

02/09/2015

Konu

:

Tıbbi ampül ve şişelere fason ilaç ve saf su dolumu   hizmetine uygulanacak KDV oranı

 

 

 

 

   

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketiniz tarafından verilen tıbbi ampul ve şişelere fason ilaç dolum hizmeti ile ilaç yanında eritici olarak kullanılmak üzere Şirketinizce distile edilen (damıtılan) saf suyun tıbbi ampullere doldurulması hizmetinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Şirketiniz tarafından verilen tıbbi ampül ve şişelere fason ilaç dolum hizmeti ile ilaç yanında eritici olarak kullanılmak üzere Şirketinizce distile edilen (damıtılan) saf suyun tıbbi ampullere doldurulması hizmeti söz konusu Kararname eki listelerde yer almadığından bu hizmetlere genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.