Tarih : 26.05.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.28-56622

26/05/2015

Konu

:

Yazı ve baskı kağıtlarının tesliminde uygulanması   gereken KDV oranı hk.

 

         

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin tetkikinden, firmanız tarafından ithal edilen ve ağırlıkları 119 Grama kadar (119 Gram dahil) olan 4802.55.25.10.00, 4802.55.90.10.00, 4802.57.00.10.00 ve 4802.57.00.10.00 GTİP numaralı hamur bobin ve ebat kağıtları, 4801.00.00.90.00 GTİP numaralı gazete kağıtları, 4802.61.15.11.19 GTİP numaralı kitap ve kuşesiz magazin kağıtları ile 4802.56.20.20.00 ve 4802.56.80.10.00 GTİP numaralı fotokopi kağıtlarının yazı ve baskı kağıdı olarak pazarlandığı ve satışının yapıldığı belirtilerek, söz konusu ürünlerin tesliminde uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

 

             KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Söz konusu BKK eki; (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün 13 üncü sırasında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimlerine %8 oranında KDV uygulanacağı belirtilmiştir.

 

            TGTC’nin “4801.00” tarife alt pozisyonunda “Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde)” tanımlanmıştır. Bu tarife alt pozisyonu “4801.00.00.90.00 Diğerleri” GTİP No’sunu da kapsamaktadır.

 

            TGTC’nin “48.02” tarife pozisyonunda “Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt (rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde) (48.01 ve 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton” tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonu “4802.55.25.10.00 Baskı ve yazı kağıtları”, “4802.55.90.10.00 Baskı ve yazı kağıtları”, “4802.56.20.20.00 Fotokopi kağıdı”, “4802.56.80.10.00 Baskı ve yazı kağıtları”, “4802.57.00.10.00 Baskı ve yazı kağıtları”, “4802.61.15.11.19 Diğerleri” GTİP No’larını da kapsamaktadır.

 

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, TGTC’nin “4801.00.00.90.00, 4802.55.25.10.00, 4802.55.90.10.00, 4802.56.20.20.00, 4802.56.80.10.00, 4802.57.00.10.00, 4802.61.15.11.19” GTİP No’larından ithal edildiğini belirttiğiniz eşyaların, KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “B” bölümünün 13. sırası kapsamında değerlendirilerek, ithal ve teslimlerinin %8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.