Tarih : 09.09.2015
Yayın Dönemi : Aralık 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

77058783-105[VUK.ÖZ.15.27]-226

09/09/2015

Konu

:

Devremülkte kalan devremülk sahiplerine günlük müşteri listesi düzenlenip düzenlenmeyeceği

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı olduğunuz, … Mevkiinde devremülk olarak işlettiğiniz tesisinizi daha sonra otel işletmesine dönüştürdüğünüz, otel işletmenizde devremülk müşterilerinin yanı sıra diğer otel müşterilerine de hizmet verdiğiniz, diğer müşterilere ilişkin kayıtları günlük müşteri listesinde gösterdiğiniz ancak, devremülk müşterilerinizin tahsilatlarının daha önce yapılması nedeniyle devremülk sahipleri için günlük müşteri listesi düzenleyip düzenlemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 240 ıncı maddesinde;

 

            "Taşıma işletmeleri ile otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) aşağıda yazılı belgeleri düzenlemek zorundadırlar.

            …

            C) Günlük müşteri listeleri: Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri, odalar, bölmeler ve yatak planlarına uygun olarak müteselsil seri ve sıra numaralı günlük müşteri listeleri düzenlerler ve işletmede bulundururlar.

             Bu listelerde aşağıdaki bilgiler bulunur:

 

            1. Mükellefin adı, soyadı, varsa unvanı ve adresi,

            2. Oda numaraları yazılmak suretiyle müşterinin adı, soyadı ve oda ücreti,

            3. Düzenleme tarihi."

 

            hükmüne yer verilmiştir.

 

            Buna göre, günlük müşteri listesini otel, motel veya pansiyon gibi konaklama işletmeleri düzenlemek zorunda olduğundan, otelinizdeki konaklama süre ve şekline bakılmaksızın, devremülk müşterileriniz de dahil olmak üzere bütün müşterilerinizin Vergi Usul Kanununun 240/C maddesindeki bilgileri içerecek şekilde günlük müşteri listesine kaydedilmesi gerekmektedir.

            Öte yandan, günlük müşteri listesinde, oteliniz odalarını devremülk olarak satın alan müşterilerinizin bu durumunu belirtmek suretiyle ücret bilgisine yer verilmemesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.