Tarih : 24.02.2015
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Tıbbi cihaz ve hastane malzemelerinin tesliminde uygulanacak KDV oranı
Tarih: 24/02/2015
Sayı: 39044742- KDV.21-315
Kapsam 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü
 
 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 90.10.50.00.10.19 G.T.İ.P Numarasından ithal edilen Cr Röntgen Görüntüleme cihazının KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi diğer teslim ve hizmetler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            TGTC nin 9010.50 nci faslında "Sinema veya fotoğraf laboratuarı için diğer malzeme ve cihazlar; negaatoskoplar" tanımlanmıştır. Bu fasla ait GTİP numaraları arasında 9010.50.00.10.19 "Diğerleri" yer almaktadır.

            Buna göre, Cr Röntgen Görüntüleme Cihazı (Tarayıcı Bilgisayar Yazılımlı) olarak isimlendirilen ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 9010.50 alt pozisyonuna ait 9010.50.00.10.19 "Diğerleri" GTİP numarasından ithal edildiği anlaşılan eşya, KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Karar eki I ve II sayılı listelerde yer almadığından, ithal ve tesliminde genel oranda (%18) KDV uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.