Tarih : 08.05.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Romandan alıntılar içeren, önsözü bulunan ve günlük olarak isimlendirilen ürünün tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.

Tarih

08/05/2015

Sayı

39044742- KDV.21-53325

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742- KDV.21-53325

08/05/2015

Konu

:

Romandan alıntılar içeren, önsözü bulunan ve günlük olarak isimlendirilen ürünün tesliminde uygulanacak KDV oranı.

 

         

 İlgide kayıtlı özelge talep formunda, E. L. James isimli yazarın "Grinin Elli Tonu" isimli romanından faydalanılarak hazırlanan yurt dışında "Fifty Shades of Grey: Inner Goddess: A Journal" olarak satışa sunulan ürünün; şirketiniz tarafından telif hakkı ile bandrol bedellerinin ödendiği, Türkçe'ye çevrildiği ve "Grinin Elli Tonu: İçimizdeki Tanrıça: Günlük" adıyla satışa sunulacağı belirtilerek, söz konusu (yazarın günlüğe ait önsözünü ve orjinal romandan küçük alıntıları içeren) ürünün tesliminde uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımızın görüşü sorulmaktadır.

 

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

 

            2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (II) sayılı listenin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" bölümünün 14 üncü sırasında "Kitap ve benzeri yayınlar, elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki," yer almaktadır.

 

            2394 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun "I-İlim ve Edebiyat Eserleri" başlıklı 2 nci maddesinde ilim ve edebiyat eserlerinin çeşitleri, "İşlenmeler ve Derlenmeler" başlıklı 6 ncı maddesinde de; diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip, bu esere nispetle müstakil olmayan yazılı fikir ve sanat mahsulleri sayılmıştır.

 

            Buna göre,  söz konusu ürünün 2394 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre edebi eser kapsamında kitap olarak kabul edilmesi ve tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.