Tarih : 13.03.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Araç kiralama hizmetlerinde KDV tevkifatı hk.

Tarih

13/03/2015

Sayı

57062627-93-96-5

Kapsam

 

 

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

57062627-93-96-5

13/03/2015

Konu

:

Araç kiralama hizmetlerinde KDV tevkifatı

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Orman İşletme Müdürlüğüne vermiş olduğunuz yakıtsız ve şöförsüz araç kiralama hizmetinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 9/1 inci maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.05.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Mülga 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.13) bölümü ve 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğini yürülükten kaldırarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.3.13) bölümünde, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve Tebliğde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarının söz konusu idare kurum ver kuruluşlar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacağı belirtilmiştir.

         Bu çerçevede, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvelde yar alan  Orman Genel Müdürlüğüne vermiş olduğunuz yakıtsız ve şoförsüz araç kiralama hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin, 01/05/2012 tarihinden itibaren (5/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim