Tarih : 28.12.2014
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Bankalara, özel ve kamu kurumu çalışanlarına test uygulama hizmetinin tevkifata tabi olup olmadığı hk.

Tarih

28/12/2014

Sayı

39044742-010-2750

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-010-2750

28/12/2014

Konu

:

Bankalara, özel ve kamu kurumu çalışanlarına test uygulama hizmetinin tevkifata tabi olup olmadığı

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; bankalara, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirket çalışanlarına kişisel yeti, kişilik, beceri ve çalışma memnuniyetini ölçmek üzere genel yetenek, genel kültür, sayılar, algılama, hafıza testi, 16 PF testi vb. test yöntemleri uyguladığınız belirtilerek söz konusu hizmetin katma değer vergisi (KDV) tevkifatına tabi olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin 2.1.3.2.2.1 Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı başlıklı bölümünde;

            "Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."

            2.1.3.2.2.2 Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler başlıklı bölümünde;

            "Bu kapsama;

            - Piyasa etüt-araştırma,

            - Ekspertiz,

            - Plan-proje,

            -Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim

            ve benzeri hizmetler girmektedir.

            ...

            Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilir.

            ..."

            2.1.1.3.2.13 Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler başlıklı bölümünde ise;

            "KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifat uygulanır."

            denilmektedir.

            Buna göre, Şirketiniz tarafından KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılanlara bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bir teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilen ve test uygulaması şeklinde gerçekleştirilen hizmetlerin danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilerek (9/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, söz konusu test uygulaması hizmetlerinin bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bir teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde gerçekleşmeyerek bağımsız şekilde ifa edilmesi halinde tevkifat uygulanmayacaktır.

            Öte yandan, söz konusu hizmetin 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara verilmesi halinde ise (5/10) oranında tevkifat uygulanacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

http://www.gib.gov.tr/clear.gif