Tarih : 24.04.2014
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Toprak Sahiplerine Teslim Edilecek Konutlara Uygulanacak KDV Oranı hk.

Tarih

24/04/2014

Sayı

39044742-KDV.28-1165

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.28-1165

24/04/2014

Konu

:

Toprak Sahiplerine Teslim Edilecek Konutlara Uygulanacak KDV Oranı

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, arsa sahipleri ile düzenlediğiniz inşaat yapım sözleşmesine istinaden 10 adet bağımsız birimden oluşan binayı 550.000,00 TL bedelle yapıp iskan dâhil toprak sahiplerine teslim edeceğinizi belirterek, uygulanacak KDV oranında tereddüt hasıl olduğundan Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

           3065 sayılı KDV Kanununun; 1/1 inci maddesine göre, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

           KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.    

           Buna göre, inşaat taahhüt işleri 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli listelerde yer almadığından,  arsa sahiplerine vereceğiniz inşaat taahhüt hizmetinde genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.