Tarih : 17.06.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Granül teslimlerinde KDV tevkifatı

Tarih

17/06/2015

Sayı

51421814-130[9-2015/12]-121

Kapsam

 

T.C.

 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

51421814-130[9-2015/12]-121

17/06/2015

Konu

:

Granül teslimlerinde KDV tevkifatı

   
         

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, hurda naylondan granül imalatı yaptığınız belirtilerek, granül teslimlerinde katma değer vergisi tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı ile fason granül (hurda naylon başkasına ait olduğunda) hizmetinde tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

               3065 sayılı KDV  Kanununun;

          1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

             9/1 inci  maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

                hükümleri yer almaktadır.

 

              Kanunun 9/1 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin;

 

            (I/C-2.1.3.3.4.1.) "Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı" başlıklı bölümünde;

 

        "KDV mükellefleri tarafından Tebliğin (I/C-2.1.3.3.4.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara tesliminde, (9/10) oranında KDV tevfikatı uygulanır.",

 

            (2.1.3.3.4.2.) "Kapsam" başlıklı bölümünde de;

 

            "Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır.",

 

            Ayrıca (I/C-2.1.3.2.13.) "Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler" başlıklı bölümünde ise;

 

           "KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."

 

            denilmektedir.

 

        Buna göre, firmanızın hurda plastikleri çeşitli işlemlerden geçirerek imalat sektöründe hammadde olarak kullanılmak amacıyla ürettiği plastik granül teslimleri 9/10 oranında tevkifata tabidir.

 

            Öte yandan, firmanızca fason granül üretimi hizmeti, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilmiyorsa tevkifata tabi değildir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.