Tarih : 12.06.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Retinitis pigmentiz rahatsızlarının kullanacağı led aydınlatmalı fener alımında KDV istisnası

Tarih

12/06/2015

Sayı

84974990-130[17-2014/31]-639

Kapsam

 

 

 

 

T.C.

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

84974990-130[17-2014/31]-639

12/06/2015

Konu

:

Retinitis pigmentiz rahatsızlarının kullanacağı led aydınlatmalı fener alımında KDV istisnası

 

         

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; doğuştan olan ve süregelen retinitis pigmentiz (gece körlüğü) rahatsızlığından dolayı kullanmış olduğunuz led aydınlatmalı fener alımınızın Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu 17/4-s  maddesi kapsamında KDV den istisna olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

 

            1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

 

            17/4-s maddesinde, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve bilgisayar programlarının KDV den istisna olduğu,

 

             hüküm altına alınmıştır.

 

            26.04.2014 tarih ve 28993 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II.E.1) "Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna"  başlıklı bölümünde;

 

           " Münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin; görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, ortopedik engellilerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilir. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen "araç-gereç" kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

 

            Engelliler dışında engelli olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün olan araç ve gereçlerin teslimi, bu istisna kapsamında değildir.

 

            İstisna, münhasıran engellilere yapılan teslimlerle sınırlı olmayıp, kapsama giren araç ve gereçlerin her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanır..."

 

            açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Buna göre, retinitis pigmentiz (gece körlüğü) rahatsızlığınızdan dolayı kullanmak zorunda olduğunuz led aydınlatmalı fenerin, engelli olanların dışında engelli olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün olduğundan, KDV Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında yer alan istisnadan yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.