Tarih : 12.06.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Hasta taşıma sandalyesi ve kan alma koltuğu satışında KDV oranı.

Tarih

12/06/2015

Sayı

50426076-130[28-2015/20-1223]-96

Kapsam

 

T.C.

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

50426076-130[28-2015/20-1223]-96

12/06/2015

Konu

:

Hasta taşıma sandalyesi ve kan alma koltuğu satışında KDV oranı.

   
         

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin tıbbi, cerrahi, dişçilik ve veterinerlikle ilgili mobilya, berber koltukları ve benzeri sandalyeler ile bunların parçalarını (ameliyat ve tetkik masası, ayarlanabilir hastane yatağı, dişçi koltuğu vs.) imal etmekte olduğu belirtilerek, ürünleriniz arasında yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 9402.10.00.00.19 GTİP No.da tanımlanan hasta taşıma sandalyesi ve kan alma koltuğu satışlarında uygulanması gereken KDV oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi diğer teslim ve hizmetler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Söz konusu Kararname Eki II sayılı listenin "B" bölümünün; 22 nci sırasında 08.07.2008 tarih ve 2008/13902 sayılı Karar ile yapılan ve 20.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemede, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki (TGTC) GTİP No ları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen eşyalar sayılmış, ayrıca 21.09.2008 tarihinde yürürlüğe giren 01.09.2008 tarih ve 2008/14092 sayılı Kararla yapılan değişiklikle bu sıraya bazı eşyalar ilave edilmiştir.

 

            Buna göre, TGTC'nin "9402.10.00.00.19 Diğerleri" GTİP No.sunda tanımlanan söz konusu eşya, KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin "B" bölümünün 22 nci sırasında yer almadığından, bu eşyanın teslim veya ithalinin genel oranda (%18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.