Tarih : 15.06.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

Başlık

Oruk,kaytaz böreği, katıklı ekmek ve mantının toptan satışında uygulanması gereken KDV oranı

Tarih

15/06/2015

Sayı

35672403-010[130-28-03-2015]-44

Kapsam

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

35672403-010[130-28-03-2015]-44

15/06/2015

Konu

:

Oruk,kaytaz böreği, katıklı ekmek ve mantının toptan satışında uygulanması gereken KDV oranı

 

         

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; yöresel ürünlerden

            -Ağırlıklı olarak bulgur, hayvansal et ve çok az oranda çeşitli koruyucu maddelerden oluşan oruğun,

            -Ağırlıklı olarak buğday unu, hayvansal et, çok az oranda bitkisel yağ ve çeşitli koruyucu maddelerden oluşan kaytaz böreğinin,

            -Ağırlıklı olarak buğday unu ve hayvansal etlerden oluşan mantının,

            -Ağırlıklı olarak buğday unu, çeşitli baharat  ve sebzelerden oluşan katıklı ekmeğin,

            toptan satışında uygulanması gereken KDV oranı konusunda  Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listeye yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin "A" bölümünün 12. sırasında "16 no.lu fasılında yer alan mallar", 15. sırasında "19 no.lu fasılında yer alan mallar", 16. sırasında "20 no.lu fasılında yer alan mallar" sayılmıştır.

            Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin;

        - 16. Faslında "Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları",

        - 19. Faslında "Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri",

        - 20. Faslında "Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar"

            tanımlanmıştır.

            İçeriğinde et olan yemeklerin; %20'den fazla et, sakatat veya kan ihtiva eden gıda müstahzarları Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 16 no.lu faslında, %20'den az et, sakatat ihtiva eden konserve edilmiş veya homojenize şekilde hazırlanmış olanları ise TGTC'nin 20 no.lu faslında değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Ağırlıklı olarak bulgur, hayvansal et ve çok az oranda çeşitli koruyucu maddelerden oluşan ve oruk olarak isimlendirilen yöresel gıda;   

            - %20'den fazla et, sakatat veya bunların herhangi bir bileşenini ihtiva etmesi halinde, TGTC'nin 16. Faslında yer aldığından, KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin "A" bölümünün 12. sırasında,

            - %20'den az et, sakatat veya bunların herhangi bir bileşenini ihtiva etmesi halinde ise TGTC'nin 20. Faslında yer aldığından, aynı listenin "A" bölümünün 16. sırasında,

            değerlendirilerek %8 oranında KDV'ye tabi bulunmaktadır.

            Dilekçenizde sözü edilen kaytaz böreği, mantı ve katıklı ekmeğin ise TGTC'nin 19. Faslına ait GTİP No'larında değerlendirilmeleri gerekmektedir.

            Bu nedenlerle, kaytaz böreği, mantı ve katıklı ekmeğin 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin "A" bölümünün 15. sırasında değerlendirilerek, %8 oranında KDV'ye tabi tutulmaları gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.