Tarih : 26.05.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Bentonit madeninden gıda katkılı üretilen banyo ürünlerinin satışında KDV Orani

Tarih

26/05/2015

Sayı

25953680-005-18

Kapsam

 

 

 T.C.

 

ORDU VALİLİĞİ

 

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

Sayı

:

25953680-005-18

26/05/2015

Konu

:

Bentonit madeninden gıda katkılı üretilen banyo ürünlerinin satışında KDV.

 

         

 

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çalışma izni ile ürettiğiniz, Katkılı Gıdalar ve Sağlık Bakanlığı Ruhsatlı Peloid Yönetmeliğine uygun olarak Bentonit Madeninden gıda katkısı ile üretilen peloid vücut terapisi, yüz terapisi, lokal peloterapi, peloid macun, peloid ayak ve banyo ürünlerinin satışında uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin Katma Değer Vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%1), (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%8), listelerde yer alanlar hariç vergiye tabi işlemler için (%18) olarak tespit edilmiştir.

 

            Buna göre, peloid vücut terapisi, peloid yüz terapisi, lokal peloterapi, peloid macun, peloid ayak gibi cilt bakım, banyo ürünleri, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde sayılmadığından bunların teslimlerinde genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.